Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost Italmec s.r.o, identifikační číslo 14890879, se sídlem Bělocerkevská 1295/16 105 00 Praha 10, tel. 267 311 025, email info@italmec.cz (dále jen „Společnost“), zpracovává (automatizovaným, popřípadě i manuálním způsobem) jako správce za účelem:

- zasílání obchodních sdělení týkajících se předmětu činnosti Společnosti následující osobní údaje o Zájemcích (dále jen „Zájemce“)

 • jméno a příjmení Zájemce
 • e-mailová adresa Zájemce
 • telefon Zájemce.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze na základě souhlasu Zájemce, který je možné kdykoli odvolat dopisem, emailem nebo telefonicky. Doba uchování osobních údajů je vázána na existenci souhlasu nebo trvání obchodní činnosti Společnosti; jakmile bude souhlas odvolán, osobní údaje budou vymazány či jinak zlikvidovány.

Zájemce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Společnost o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Od 25. 5. 2018 má Zájemce též právo na přenositelnost výše uvedených osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Společnosti a předat je jinému správci).

Dále má Zájemce právo po Společnosti požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy, pokud mu bude způsobena zpracováním osobních údajů, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vyvíjíme a vyrábíme
mycí technologie

Už od roku 1936.

Zakladatel společnosti pan Pietro Ceccato byl vášnivým motoristou
a také konstruktér vlastních motocyklů.

pientro

Když Vás práce baví, jste vždycky o krok napřed.
A nás baví moc!

Mycí linka CECCATO

Záruční a pozáruční servis
pro mycí linky CECCATO

Nákupem mycího zařízení Ceccato nezískáte pouze kvalitní výrobek, 
ale i efektivní servis kvalifikovaných servisních techniků, kteří Vám pomohou řešit 
veškeré problémy, které se mohou při provozování mycích linek vyskytnout.

Nezanedbatelným nástrojem pro rychlý servis je i sklad náhradních dílů,
který je zásoben tak, aby nevznikaly zbytečné prostoje při opravách
a dodávkách potřebných dílů.

Organizovaný systém servisních zásahu umožňuje poskytovat servis
v neodkladných případech i do 24 hodin.

Maximání snahou servisu je odstranění případné závady při prvním servisním
zásahu tak, aby byla mycí linka schopna provozu v co možná nejkratší době
a samozřejmě aby se zbytečně nenavyšovaly náklady na dopravu a čas techniků.

Naše servisní a montážní služby

 • montáž mycích linek
 • zprovoznění mycí linky
 • předání a zaškolení obsluhy mycí linky
 • záruční a pozáruční opravy
 • preventivní údržba
 • komplexní údržba “šitá” na míru zákazníkům
 • úpravy stávajících zařízení dle požadavky
 • školení
 • technická dokumentace
 • telefonická podpora

Kontaktní informace 

iWASH s.r.o. – Prodej
Prvního pluku 320/17
Praha 8 – Karlín, 186 00
E-mail: info@iwash.cz
Prodej: +420 601 329 947

Italmec s.r.o. – Servis
Bělocerkevská 16 100 00
Praha 10
E-mail: info@italmec.cz
Servis:+ 420 601 320 320

facebook
twitter